SLOS Nieuws

SLOS produceert programma’s op eigen groene stroom

Op het terrein waar de studio van de SLOS gevestigd is liggen sinds kort 48 zonnepanelen. Zo heeft de SLOS zijn eigen energie centrale en worden de programma’s dus met (gratis) stroom geproduceerd. Totaal kan er met deze zonnepanelen 19.000 watt opgewekt worden.

Middels een aparte aansluiting is de studio op deze zonnepanelen aangesloten. In de studio is natuurlijk veel apparatuur aanwezig. En zijn er multi-airco’s die zowel kunnen koelen, verwarmen en ventileren. De apparatuur om de TV- en radioprogramma's te streamen en te verspreiden via internet en kabel daarien 24/7. Bijna alle verlichting in de studio is LED verlichting.

Wij zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is niet verbruikte elektriciteit niet terug te leveren aan maar op te slaan. Zodat we in de wintermaanden als het vroeg donker wordt hieruit de energie kunnen halen.

Hoe mooi is het om te kunnen zeggen dat de we nu vrijwel uitsluitend "groene" programma’s produceren en uitzenden.

SLOS erkend leerbedrijf

Sinds kort volgen enkele leerlingen van 'Ravelijn stage bij de SLOS. De SLOS is erkend leerbedrijf en aangesloten bij SBB. Leerlingen in het MBO die een stageplaats zoeken op audio-visueel gebied kunnen contact opnemen met de SLOS.

SLOS doet mee met vernieuwing

De lokale publieke omroepen zullen wat het kabinet betreft de komende jaren een veel belangrijker rol krijgen bij het verzorgen van de lokale journalistiek.

Om die taken en rol te versterken, bereidt het kabinet de komende jaren een wetswijziging voor en stelt het vanaf dit jaar extra subsidie voor de omroepen beschikbaar. Bovendien worden lokale omroepen ondersteund door middel van een begeleidingsprogramma vanuit de NLPO.

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) biedt de mogelijkheid voor lokale publieke omroeporganisaties om subsidie aan te vragen voor de journalistieke en organisatorische versterking van de omroep. De regeling biedt kansen voor lokale publieke omroepen om zich verder te professionaliseren. De SLOS heeft samen met de streekomroep Ons West Brabant een aanvraag ingediend die de komende weken beoordeeld zal worden.