SLOS Nieuws

SLOS erkend leerbedrijf

Afgelopen jaar volgden enkele leerlingen van 'Ravelijn stage bij de SLOS. De SLOS is erkend leerbedrijf en aangesloten bij SBB. Leerlingen in het MBO die een stageplaats zoeken op audio-visueel gebied kunnen contact opnemen met de SLOS.

SLOS doet mee met vernieuwing

De lokale publieke omroepen zullen wat het kabinet betreft de komende jaren een veel belangrijker rol krijgen bij het verzorgen van de lokale journalistiek.

Om die taken en rol te versterken, bereidt het kabinet de komende jaren een wetswijziging voor en stelt het vanaf dit jaar extra subsidie voor de omroepen beschikbaar. Bovendien worden lokale omroepen ondersteund door middel van een begeleidingsprogramma vanuit de NLPO.

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) biedt de mogelijkheid voor lokale publieke omroeporganisaties om subsidie aan te vragen voor de journalistieke en organisatorische versterking van de omroep. De regeling biedt kansen voor lokale publieke omroepen om zich verder te professionaliseren. De SLOS heeft samen met de streekomroep Ons West Brabant een aanvraag ingediend die helaas niet gehonoreerd is.