ANBI

ANBI Logo

De hoofddoelstelling  van de Stichting Lokale Omroep Steenbergen (SLOS) is het verzorgen van omroepprogramma’s in de gemeente Steenbergen gericht op het bevredigen van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften.

De SLOS richt zich daarbij op een aantal specifieke doelen:

  • Het verzorgen van radio- en televisieprogramma’s met daarin interviews en reportages over en van evenementen en gebeurtenissen binnen de gemeente Steenbergen. Daarbij tracht de SLOS een evenwichtig aanbod aan onderwerpen aan te bieden.
  • Het bieden van de mogelijkheid aan particulieren, organisaties en instellingen om via de programma’s van de SLOS informatie te verschaffen
  • Het bieden van de mogelijkheid aan vertegenwoordigers van organisaties en instellingen in Steenbergen om via het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) het programmabeleid voor de SLOS vast te stellen en het door de SLOS uitgevoerde beleid te controleren.

SLOS statuten
SLOS beleidsplan
SLOS beloningsbeleid
SLOS activiteitenverslag
SLOS financieel jaarverslag 2015

Het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Steenbergen is als volgt samengesteld:

  • Emiel Altink, voorzitter
  • Hakim Tampoebolon, secretaris
  • Theo van Es, Penningmeester

Het adres van de SLOS is Ruiterstallen 2A, 4651 ER Steenbergen.

Het postadres is: postbus 60, 4650 AB Steenbergen
RSIN: 72.91.784

Een e-mail aan het bestuur zenden kan via de contactpagina.