Klachtenprocedure

De klachtenprocedure van Stichting Lokale Omroep Steenbergen

 1. Klachten kunt u op een eenvoudige manier indienen.


  U gebruikt hiervoor het reactieformulier op onze website. Ook kunt u een mail sturen naar secretaris@slos.nl of telefonisch contact opnemen via 0167-528544

 2. De omroep beschikt over een vast aanspreekpunt voor klachten.


  Uw mail via secretaris@slos.nl wordt vertrouwelijk behandeld door Hakim Tampoebolon.

 3. Uw klacht wordt schriftelijk vastgelegd in een klachtenformulier.


  Om een klacht goed te kunnen behandelen is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct door ons worden vastgelegd en door u worden bevestigd. We sturen u een kopie van het klachtenformulier met de vastgelegde gegevens. We gebruiken deze informatie ook voor het verbeteren van ons (programma-)aanbod en de bedrijfsvoering. Met het oog op de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.

 4. De omroep reageert binnen 5 werkdagen op een klacht of bevestigt de ontvangst.


  In alle gevallen stuurt de omroep binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. In een aantal gevallen kan een klacht wellicht snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het corrigeren van een typefout of onvolledigheid in een nieuwsbericht. Wanneer een dergelijke klacht binnenkomt dan voeren wij de correctie uit en ontvangt u hier een bevestiging van. Indien het behandelen langer duurt dan 5 werkdagen dan stuurt de omroep naar u nadere informatie over de klachtenprocedure.

 5. Uw klacht wordt geanalyseerd en geƫvalueerd, zodat de oorzaak van de klacht wordt achterhaald.


  Er dient te worden onderzocht hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft kon ontstaan. Ook moet er een uitspraak worden gedaan op de vraag of de klacht valide is. In een aantal gevallen is het denkbaar dat het een journalistieke en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met uw voorkeur. Bij de terugkoppeling (zie punt 7) zullen wij u onze beslissing toelichten.

 6. Op basis van de analyse en evaluatie wordt zo nodig een

 • corrigerende maatregel genomen om de klacht op te lossen;
 • preventieve maatregel genomen ter voorkoming (van herhaling). Wanneer uw klacht terecht is dan zal de omroep er alles aan doen om een corrigerende maatregel te treffen, of in ieder geval een preventieve maatregel ter voorkoming van herhaling.
 1. Wanneer er naar aanleiding van een klacht een corrigerende of preventieve maatregel is genomen dan informeren wij u hierover.


  Wij informeren u ook wanneer er geen corrigerende of preventieve maatregel kan worden genomen.