Algemene informatie

Stichting Lokale Omroep Steenbergen (SLOS)

SLOS TV en SLOS Radio vormen samen de lokale omroep voor de gemeente Steenbergen met daarin de kernen Steenbergen, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Welberg en De Heen.

Missie SLOS

De SLOS heeft als doelstelling de meest actuele, herkenbare en informatieve multimediale informatievoorziening van Steenbergen te zijn. Via radio, televisie en internet brengt de SLOS de inwoners in Steenbergen en omstreken continu op de hoogte van de actualiteiten en achtergronden in de regio. Door de juiste mix van informatie en entertainment richt de omroep zich op iedereen in het verzorgingsgebied. SLOS participeert in evenementen zodat de omroep betrokken is bij alles wat er leeft in de samenleving. Omdat de content zelf geproduceerd wordt, is de omroep in staat om snel in te spelen op actualiteiten.

Streekvorming

Van 2015 tot 2017 heeft de SLOS getracht om met de lokale omroepen van Zundert, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge en Rucphen te komen tot een streekomroep conform de indeling van de NLPO en de VNG. Twee omroepen, SLOS  en Rucphen FM, konden zich uiteindelijk niet vinden in de financiering van de streekomroep waarop besloten werd dat de 4 andere omroepen onder de naam Ons West Brabant verder zouden gaan. SLOS en Rucphen FM zijn nog steeds zelfstandige lokale omroepen.

De afgelopen jaren is er door de NLPO gewerkt aan een plan om lokale omroepen zowel journalistiek te versterken en te professionaliseren. Daarbij is een goede financiƫle ondersteuning essentieel. De meeste lokale omroepen zijn nog afhankelijk van de bekostiging door de gemeentes die veelal gebaseerd is op een laag bedrag per huishouden.

Recent is een subsidieregeling in het leven geroepen om voorlopig een beperkt aantal lokale omroepen of samenwerkingsverbanden de gelegenheid te geven die professionalisering ter hand te nemen. Zie https://www.svdj.nl/regeling/lokaleomroepen/

De SLOS is niet tegen de vorming van een streekomroep, maar wil graag voorlopig zelfstandig blijven binnen een samenwerkingsverband. Daartoe worden op korte termijn stappen gezet.

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • T.P.M. van Es - voorzitter / penningmeester

  • H.A.Tampoebolon - secretaris , tevens hoofdredacteur a.i.

  • G.M. Baten - bestuurslid

  • P.J.C. van Langerak - bestuurslid

  • R.J. Korb - bestuurslid

PBO

Conform de wettelijke vereisten kent de SLOS een Programmbeleid Bepalend Orgaan. Daarin zitten 8 vertegenwoordigers van de diverse stromingen in de gemeente Steenbergen. het zijn vertegenwoordigers van Maatschappelijke zorg en welzijn, Kunst en Cultuur, kerkgenootschappen, agrariƫrs, erfgoed, onderwijs en educatie, sport en recreatie en ouderen.

Het PBO bepaalt het programmabeleid en controleert op de correcte uitvoering.

Statuten

De statuten van de SLOS zijn in 2022 aangepast en gebaseerd op de modelstatuten van de NLPO. In de statuten zijn de vereisten van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), die met ingang van 1 juli 2021 van kracht is, verwerkt.

Redactiestatuut

De SLOS heeft een redactiestatuut om de onafhankelijkheid van de redactie(s) te waarborgen.

Kamer van Koophandel / UBO registratie

De SLOS is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41104635. De bestuursleden zijn tevens ingeschreven in het UBO register.

ANBI

De SLOS is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN nummer is 007291784.

Financieel jaarverslag 2021

Winst-en verlies rekening 021

Balans per 31 december 2021

BTW

De SLOS is BTW-plichtig. Het BTW-nummer is 007291784B016400

Administratieve zetel

De SLOS is statutair gevestigd aan de Omloop 12, 4671 HX Dinteloord.

Studio

De studio van de SLOS is gevestigd aan de Zuidzeedijk 16, 4671 TT Dinteloord.